Declararea impozitului pe veniturile obtinute de zilieri

Venitul realizat de zilieri in baza Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, reprezinta venit asimilat salariului, pentru care sunt aplicabile prevederile cap.III “Venituri din salarii” al titlului III “Impozit pe venit” din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilieri nu se datoreaza contributiile sociale obligatorii nici de catre zilier, nici de catre beneficiar. Zilierii datoreaza impozit pentru venitul realizat sub forma de remuneratie bruta zilnica. Impozitul se calculeaza de catre beneficiarii de lucrari prin aplicarea cotei 16% asupra remuneratiei brute zilnice.
Calculul si retinerea impozitului datorat se efectueaza de catre beneficiarii de lucrari la data fiecarei plati a remuneratiei brute zilnice, iar virarea la bugetul de stat a impozitului se va efectua pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se plateste venitul.
Impozitul se declara in formularul 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, completand :
- in Anexa nr.1 Sectiunea „Creante fiscale” numai informatia
privind impozitul pe veniturile din salarii,
- in Anexa nr.1.1-Anexa angajator numai informatia referitoare la
Casa de asigurari de sanatate
fara a completa Anexa nr.1.2-Anexa asigurat .